SÀN GIAO D?CH D? ÁNĐ?i l? Thăng Long, Tây M?, Nam T? Liêm, Hà N?i. Hotline: 0941 559 666. Email: info.vinsmartcity@gmail.com. Th?i gian làm vi?c: 8:00 ? 18:00 Các ngày trong tu?n. NHÀ PHÁT TRI?N D? ÁN VINHOMES SMART CITYM?t b?ng d? án Imperia Smart City có t?ng di?n tích h?n 2,33ha đc thành l?p v?i 5 tòa tháp căn h? có đ? cao t? 38 đ?n 39 t?ng. Các căn h? chung c? Imperia Smart City Hà N?i bàn giao n?i th?t c? b?n bao g?m t?t c? tr?n, t??ng, sàn g? th?i th??ng, đi?u hòa phòng khách, dòng thi?t b? v? sinh & dòng thi?t b? chi?u sáng. Các dòng thi?t b? bàn giao đ??c nh?p t? nh?ng hãng n?i th?t hàng đ?u th? gi?i. Đi?m kì di?u c?a nh?ng căn h? Imperia Smart City là n?m c?nh m?t đ??ng l?n 52m2 cùng t?m view thoáng đ?t ra khu công viên r?ng 10,2ha c?a d? án,Imperia Smart City đc chia làm 2 phân khu, v?i 5 Block bao g?m 3.922 căn h?, trong đ?t m? bán th? nh?t ch? đ?u t? MIK Group đã cho công b? 2 tòa I4 ? hay còn g?i là Nguy?t qu? and I5 ? Th?o M?c thu?c phân khu TheFloral Garden. Trong th?i gian t?i ch? đ?u t? liên t?c công b? tòa căn h? th? 3 v?i tên th??ng g?i Lake 2. Đây là tòa căn h? n?m sát tr?c đ??ng chính and có t?m view tr?c di?n ra công viên & h? đi?u hòa. https://k289gitlab1.citrin.ch/imperiasmarttaymo1 https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/encuesta/Lists/Rendicin%20de%20Cuentas%202017/DispForm.aspx?ID=13881 https://kartalescortt.org/author/sotaapp/ https://git.sicom.gov.co/imperiasmarttaymo https://anchor.fm/imperiasmarttaymo1 http://www.astro.wisc.edu/?URL=vinsmartcitytaymo.vn/imperia-smart-city/ http://foxilla.ch/index.php?qa=user&qa_1=imperiasmarttaymo http://classifiedads.tk/author/sotaapp/ https://git.ociotec.com/imperiasmarttaymo1 https://gitlab.agenteimovel.com.br/imperiasmarttaymo1トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS